Szukaj

SI-Consulting zawarła umowę ramową o współpracy w zakresie utrzymania i rozwoju systemu SAP z firmą Logstor Ror Polska, lidera na rynku producentów rur.

Konsultanci SI-Consulting opracują koncepcję w zakresie modułu kontrolingu (SAP CO) związaną z wydzieleniem nowej jednostki dystrybucyjnej firmy ZKE Zamość.

Firma Lek S.A. (Grupa Sandoz) zawarła z SI-Consulting umowę na przemodelowanie rozwiązania służącego rozliczaniu kosztów odchyleń od cen standardowych.

SI-Consulting wspólnie z IMG Polska opracuje koncepcję wdrożenia systemu SAP dla Grupy Kapitałowej Impel. Czytaj więcej o projekcie na stronach Impel Pressroom Treść komunikatu ze stron Impela

Nasi konsultanci zostali zaproszeni do wsparcia procesu migracji danych w jednostkach BAT Polska i BAT Czechy podczas trwającego w BAT projektu zmiany platformy systemowej SAP.

W październiku 2007 rozpocznie się cykl warsztatów szkoleniowych dla zespołu programistów Impela z zakresu programowania ABAP/4.

W ramach współpracy z firmą Ecolab Sp. z o.o. SI-Consulting zaimplementuje rozwiązanie usprawniające obsługę opakowań materiałów niebezpiecznych. 

SI-Consulting zawarła z HI-P umowę na wsparcie systemu SAP w zakresie tzw. "polskiej specyfiki". Umowa obejmuje współpracę w zakresie rozwoju i utrzymania modułów FI, CO, MM i PP.

Konsultanci SI-Consulting zaproszeni zostali do udziału w projekcie migracji danych w roli koordynatora całego procesu.

SI-Consulting zostało zaproszone do rozwiązania problemu w obszarze sprzedaży.

Impel podjął decyzję o kontynuacji prac wdrożeniowych SAP.